โจทย์การแข่งขัน

โจทย์การแข่งขันของ
บริษัท ยูสตาร์ (ประเทศไทย) จํากัด
อัพเดตล่าสุด: 30/01/2562
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ
บริษัท คอมมี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อัพเดตล่าสุด: 09/01/2562
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ
บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด
อัพเดตล่าสุด: 14/01/2562
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ
บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ
บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ
บริษัท เพิ่มพูนพัฒนา อุตสาหกรรม จำกัด
อัพเดตล่าสุด: 15/01/2562
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ
บริษัท ฟูจิ กูร์เม ครีเอชั่น จำกัด
คลิกเพื่อดาวน์โหลด
โจทย์การแข่งขันของ
บริษัท โกลบอล เมดิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
อัพเดตล่าสุด: 09/01/2562
คลิกเพื่อดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้บริหารโครงการฯ) 159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-661-7750 ต่อ 221, 223, 216 แฟกซ์ 02-661-7757
โทรศัพท์ : 084-710-7878
E-mail : ratthapong@absolutealliances.com
เฟซบุ๊ค : U Power Digital Idea Challenge
© Copyright 2019 U Power Digital Idea Challenge - All Right Reserved.